Algemene voorwaarden

  1. 1. Al de prestaties zijn constant betaalbaar.
  2. 2. Elke klacht betreffende de geleverde diensten dienen op het einde van de prestatie te worden geformuleerd. Elke klacht na de geleverde dienst moet gestaafd worden met het origineel vervoersbewijs, anders wordt de klacht als onontvankelijk beschouwd.
  3. 3. De door de verkoper aangerekende prijs is in overeenstemming met de op het ogenblik vastgestelde tarieven op gelegd door het stadsbestuur.
  4. 4. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijsintresten van 1% per maand. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, met een minimum van 50 euro en vervallen de toegestane kortingen.
  5. 5. In geval van wanprestatie van de verkoper heeft de koper het recht op een schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag.
  6. 6. Wilt u een taxirit annuleren? Dan neemt u best telefonisch contact met ons op. Een taxi zonder kosten annuleren kan tot een uur voor vertrek. Annuleert u te laat, dan betaalt u de volledige rit.