Het Koninklijk Besluit van 2 april 1975 regelt een groot aantal zaken waaraan taxibedrijven en taxichauffeurs zich moeten houden.

Een aantal bepalingen is belangrijk om weten, voor U als klant:

Politiemaatregelen voor de reizigers:
Art. 18 . Het is verboden
1. te roken in het voertuig;
2. in het voertuig te stappen als het reglementair aantal plaatsen bezet is;
3. zonder toestemming van de chauffeur in te stappen met honden of andere dieren die niet op de schoot kunnen gehouden worden, uitgezonderd met geleidehonden voor blinden;
4. gevaarlijke voorwerpen of collies die, wegens hun omvang, aard of geur kunnen kwetsen, bevuilen, hinderen of ongemak veroorzaken in het voertuig te plaatsen:
5. in te stappen in staat van klaarblijkelijke onzindelijkheid of aangetast door een besmettelijke ziekte;
6. zich uit het voertuig te buigen of de deuren te openen tijdens het rijden;
7. het voertuig te bevuilen of te beschadigen;
8. om het even welk voorwerp uit het voertuig te werpen;

De veiligheid van de taxichauffeurs is zeer belangrijk, en ook de wetgever heeft de chauffeur een aantal mogelijkheden gegeven die, mits correct toegepast, drama’s kunnen voorkomen:

Art13.-2. De chauffeurs mogen:
1) weigeren iemand op te nemen die wenst over een lange afstand of naar een schaars bewoonde plaats te worden gebracht tenzij zijn identiteit kan worden vastgesteld, zo nodig door tussenkomst van de plaatselijke politie of van de rijkswacht.
2) Een provisie eisen voor verre ritten.
3) Weigeren een persoon op te nemen die in staat van dronkenschap verkeert.

De chauffeur moet niet de kortste, maar de snelste weg nemen, tenzij de klant er anders over beslist:

Art.14.-1. Behalve op andersluidend verzoek van de klant moet de chauffeur deze langs de snelste weg naar zijn bestemming brengen.