Privacy, veiligheid en cookiepolicy

De uitgever van de webpagina verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent de betreffende website en de dienstverlening van deze website.

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke voorschriften waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. De uitgever van de webpagina heeft de nodige technische veiligheidsmaatregelen en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

U heeft steeds het recht de uitgever van de webpagina te verzoeken om uw persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen of te wissen. De uitgever van de webpagina verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan een dergelijk verzoek.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan u contact opnemen met de verantwoordelijke voor het aanpassen van persoonlijke gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Tim Vanreppelen (info@taxihtm.be).

De uitgever van de webpagina kan mogelijk gebruik maken van cookies. Deze cookies kunnen in dat geval dienen om u te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. U kan deze cookies weigeren maar in dat geval kan de uitgever van de webpagina de behoorlijke werking van de website niet garanderen. Indien u geen gebruik wenst te maken van cookies, raadpleeg de help-functie van uw internetbrowser of neem contact op met uw internetprovider.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van in Hasselt gevestigd is bevoegd.

COOKIE POLICY

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).
De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld. Taxi HTM is een Europese dienstleverancier die zich richt naar meerdere Europese lidstaten.

2. Welk nut hebben deze cookies?

Taxi HTM wil je zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving, en over welke cookies zij gebruikt. Cookies helpen Taxi HTM om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Als je de website van Taxi HTM wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen. Wij gebruiken cookies om jouw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn. Wij slaan informatie op die direct aan jou gerelateerd is. Wij gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

3. Welke soorten cookies zijn er?

• First party cookies worden enkel door je website zelf geplaatst en zorgen ervoor dat je website goed functioneert en dat je voorkeuren onthouden worden.
• Third party cookies worden dan weer door een derde partij met een andere domeinnaam op je website geplaatst en dienen om je gebruikservaring beter en persoonlijker te maken.

Die first en third party cookies kun je nog verder opdelen in onder andere:
• Essentiële cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren.
• Functionele cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bijhouden.
• Analytische cookies die informatie verzamelen over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.
• Marketing cookies die het surfgedrag van websitebezoekers volgen en op basis daarvan een gebruikersprofiel samenstellen dat wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken.

4. Welke cookies gebruiken we?

Taxi HTM maakt vooral gebruik van first party cookies die dienen om je gebruikservaring op deze website te verbeteren. Dat wil zeggen dat ze enkel informatie op onze website zelf verzamelen. Ze regelen het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde zaken van de bezoeker, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de website spendeert. Daarnaast zijn er ook derde partijen met een andere domeinnaam die via de website van Taxi HTM cookies plaatsen.
Wij gebruiken:
– Google Analytics, Google Adwords en Google Remarketing: https://www.google.be/intl/nl/policies/technologies/cookies/
– Facebook pixel: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Ze houden het surfgedrag van gebruikers bij en maken op basis van die gegevens een gebruikersprofiel aan.

5. Hoe kan je de cookies uitschakelen?

Je kan de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan je hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden:
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari (iOS)
Safari (macOS)
Microsoft Edge

WIJZIGINGEN

Taxi HTM behoudt zich het recht voor haar Cookie Policy op elk moment te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op haar website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookie Policy onmiddellijk van toepassing.
Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 12 december 2019.

Indien u nog vragen zou hebben omtrent onze cookie policy en het antwoord op uw vragen hier niet vindt, kan u steeds contact opnemen met ons.

Beste taxi service van Hasselt